nederlands   english
Culterra Tuintips
organische meststoffen voor consumenten
organische meststoffen voor professionals
het bedrijf culterra

 

Elke maand verzorgt Liesbeth Pilon voor Culterra een rubriek met wetenswaardigheden en tips over meststoffen en bemesting. Liesbeth Pilon is groenauteur en eigenaar van tuinboeken- bibliotheek De Boekentuin BV en mede-eigenaar en auteur van Groenkalender BV, dat onderhoudsplannen voor tuinen verzorgt, zowel in boekvorm als via internet.


Juli: Onkruid als indicator


Hoe het met de voedingstoestand van de grond werkelijk gesteld is, kan met een eenvoudig bodemtestje worden bepaald. Toch kun je ook veel te weten komen over de grondsamenstelling door te kijken welke soort onkruid er groeit. Door toevoeging of juist weglating van bemesting verdwijnen bepaalde onkruidsoorten vanzelf, waardoor het overbodig is om bestrijdingsmiddelen in te zetten. Zomaar een greep uit de groep onkruiden die op deze manier kunnen worden gebruikt als indicator:

 

-      Muur/vogelkers: groeit op rijke, zure grond met een goede structuur. Door te bekalken en de stikstofbemesting wat omlaag te brengen, zal dit onkruid sterk afnemen.

-      Brandnetels: groeien graag op grond, die vooral in de bovenlaag veel stikstof bevat en kunnen dus een indicator zijn om de stikstofbemesting wat naar beneden te brengen.

-      Russen: groeien op natte en dichtgeslagen grond. Door de drainage te verbeteren en met een zanderige compost wat lucht in de grond te brengen, zullen de russen het minder naar hun zin hebben.

-      Schapenzuring: komt voor op arme en zure (zand)grond. Bemesting en eventueel bekalking, maar vooral het toevoegen van humus in de vorm van compost of bladaarde, kan hier verbetering brengen. Wanneer in de tuin alleen maar zuurminnende planten staan, moet uiteraard géén kalk worden toegevoegd.

-      Zevenblad: de plaag van elke tuinier, heeft een voorkeur voor een rulle bovenlaag van de grond, zoals wij die eigenlijk zo graag zien in onze tuin. Zevenblad heeft licht nodig. Door het onkruid een tijdje af te dekken met zwart plastic, met daaroverheen een laag grond, zal het op den duur verdwijnen. Soms wordt het zevenblad verdrongen, als er een jaar aardappelen worden geteeld op de grond.

-      Muurpeper: groeit op dichtgeslagen en droge grond. Compost brengt lucht in de grond en zal de vochthoudendheid in de bovenlaag verbeteren.

-      Wikke: groeit op stikstofrijke grond. Door de stikstofbemesting wat te verminderen, zal dit onkruid het minder naar zijn zin hebben.

-      Heermoes (paardestaart): groeit op natte, zure en dichtgeslagen grond met een slechte structuur. Door goede bemesting, bekalking en beluchting van de grond zal dit onkruid op den duur verdwijnen.

-      Zuring: duidt op kalkgebrek. Eventueel bekalken (niet als er zuurminnende planten in de tuin staan) en compost strooien.

-      Weegbree: groeit vooral op vochtige, slecht doorlatende bodem. Door de drainage en structuur van de grond te verbeteren, zal weegbree het vanzelf minder goed naar zijn zin krijgen.

 

Onkruid is helaas over het algemeen veel sterker dan de gekweekte cultivars die wij in onze tuin aanplanten en kan dus hevige concurrentie betekenen voor jonge aanplant. Regelmatig uittrekken en schoffelen zorgt ervoor dat het onkruid niet al het beschikbare voedsel wegneemt, zodat de bodem bedekt raakt met de planten die wij graag in de tuin zien en er weinig ruimte is voor onkruid.


Eerder gepubliceerde tuintips:
Februari: Het Gazon na de Winter
Maart: Voorjaarsbemesting
April: De tuin komt nu echt tot leven
Mei: Kuipplanten, onkruid en de bemesting van bloembollen

Juni: Bemesting in juni

design by Culterra