nederlands   english
Friesland
organische meststoffen voor consumenten
organische meststoffen voor professionals
het bedrijf culterra

Klik op de koppen om de tabel te sorteren.

Plaats PostCode Firma naam Adres Tel
Zwaag westeinde 8271 VH Groenrijk Zwaagwesteinde Bovenweg 17 0511-443180
Oosterstreek 8388 MG K. Nieuwenhuis Schoolstraat 32 0561-431587
Gorredijk 8401 CL Veenbaas potgrond BV Leitswei 5 0513-465080
Oosterwolde (Fr) 8431 NJ Welkoop Oosterwolde (Fr) Veengang 16 0516-520777
Heerenveen 8448 GG Hoveniersbedrijf H. de Vries Het Meer 211 0513-653036
Heerenveen 8447 RH Welkoop Heerenveen Jousterweg 16 0513-625115
Katlijk 8455 JH Hoveniersbedrijf S. Jansma Schoterlandseweg 46 0513-541845
Wolvega 8471 AA Hoveniersbedrijf J. de Rijk Ambachtsstraat 5 0561-615176
Joure 8501 BA Tuincentrum Joure Vegelinsweg 11 0513-416750
Rohel 8507 CA Tuincentrum de Koning Meerweg 3 0513-551331
Balk 8561 AV Faunaland Gaasterland Meerweg 14 0514-602841
Nijemirdum 8566 JC Garant Zaden BV Hege Bouwen 2a 0514-571515
Sneek 8601 WS Florisan BV Pottenbakkers- straat 9 0515-415149
Sneek 8606 VP Welkoop Sneek Alexanderstraat 10 0515-419710
Sneek 8607 DX Ranzijn Sneek Zonnedauw 1 0515-423474
Sneek 8608 WC Tuinaanleg Altena Bonkelaar 22 0515-438979
Heeg 8621 XD Fouragehandel F.Visser Osingahuzen 26 0515-442263
Hommerts 8622 XW Aralia Tuinen Scheltingastraat 25 0515-443901
IJsbrechtum 8633 KM K. Veenstra Worpstraat 9 0515-415933
Bolsward 8701 PN Welkoop Industriepark 11 0515-572351
Workum 8711 BG Tuincentrum Gietema Begine 33 0515-542775
Workum 8711 CV Bouwmarkt Bandstra Sud 20-22 0515-541394
Workum 8711 HE Hoveniersbedrijf W.P. Folkerts Hearekunst 6-8 0515-541868
It Heidenskip 8724 HS Fouragehandel v.d. Wal Heidenskipster- dijk 41 0514-521318
Schraard 8746 ND J. Wiersma Oosterlaan 2 0517-531506
Witmarsum 8748 EA Groencentrum It Fliet 3 0517-531375
Midlum 8872 NA De Witte Kas Harlingen Skieppedijkje 2 0517-412150
Leeuwarden 8912 AB Welkoop Leeuwarden Snekertrekweg 71 058-2157711
Leeuwarden 8912 AM Agrarisch Belang Totaal BV ( NNB ) Celsiusweg 31 058-2122040
Leeuwarden 8935 NG M. J. Plantenga Maagdepalm 84 058-2163270
Friens 9009 XC M. Zeinstra boomverzorging Beslingadijk 13 0566-601024
Irnsum 9011 VD Verhoeve Groep Noord BV Rijksweg 155 0566-601615
Jirnsum 9011 WH Myrica Groenverzorger Industriewei 1 0566-652170
Terzool 9014 CA P. Kingma Westerein 7 0515-521435
Menaldum 9036 VS Rob's Tuincentrum Bitgumerdijk 10A 0518-451662
Berlikum (FRSL) 9041 EN Firma de Polle De polle 8 0518-462254
Stiens 9051 BA Tuincentrum van der Graaf Burmaniaweg 23 058-2571739
Stiens 9051 CS Jongsma dierenwinkel It Achterbosk 19 058-2574994
Giekerk 9061 AE B.T.B. Groenvoorziening R. van Nautaweg 2c 058-2561703
Minnertsga 9074 HL Hoveniersbedrijf L. Madhuizen Stationsstraat 10 0518-471673
St. Annaparochie 9076 AB J. Feitsma Groenvoorziening Stadhoudersweg 65a 0518-401761
St. Annaparochie 9076 BW Fa. Plat Van Hazenstraat 20 0518-401437
Dokkum 9101 PE Profytodsd Fortuinweg 8 0519-228104
Dokkum 9101 BA Welkoop Dokkum Altenastreek 72 0519-294720
Wouters- woude 9113 PH Fa. F. Feddema Blauwlandsreed 5 0511-421988
Driesum 9114 RB Tuincentrum E. Uiterdijk Voorweg 14 0511-421109
Nes ( Ameland ) 9163 GT Tuintechnisch bedrijf B.J. Raadjes Reeweg 1 0519-543225
Drachten 9201 GS Boomkwekerij J. de Haan Oudeweg 168 0512-512916
Drachten 9203 JC Welkoop Drachten Dr. M.Luther Kingsingel 14 0512-542424
Boornbergum 9212 PV Hoveniersbedrijf Bosma De Lege Ein 3 0512-543243
Oudega ( Small ) 9216 WX Firma P. Toering en Zn. Langdeel 28 06-51784671
Bakkeveen 9243 JK Hoveniersbedrijf Zuidema Skarkamp 4 0516-542405
Bergum 9251 MR B. &. J. Hannelswei 6 0511-481339
Hardegarijp 9254 HE Tuincentrum de Florahoek Slachtedijk 8 0511-474976
Hardegarijp 9254 DM Tuincentrum Groen Idee Rijksstraatweg 138 0511-472110
Garijp 9263 CR Hoveniersbedrijf B. Adema Inialoane 25 0511-521311
Augustinusga 9284 TG Hoveniersbedrijf Kampol It Oast 2 0512-352015
Triemen 9296 MB Tuincentrum de Triemen De Triemen 5 0511-441562
design by Culterra