nederlands   english
Vragen over de tuin
organische meststoffen voor consumenten
organische meststoffen voor professionals
het bedrijf culterra
Vraag Wat is Humus ?
Antwoord

Humus is verteerd pladmateriaal.

Vraag Wat is Symbiose ?
Antwoord

Het gewas levert via zijn wortels koolhydraten aan de bodemschimmels. De bodemschimmel levert water, met daarin opgeloste voedingszouten aan het gewas.

Vraag Wat zijn Micro-organismen en  Macro-organismen?
Antwoord

Micro-organismen zijn schimmels en bacteriĆ«n en  Macro-organismen zijn bodemdiertjes van 0,5 mm en groter.

Vraag Wat is Sneeuwschimmel ?
Antwoord

Eerst ontstaan kleine, gele plekken, die later bruin worden, doordat het gras afsterft. Bij zacht en vochtig weer in herfst of voorjaar ontstaat een roze-wit schimmelpluis op het gras. Slechte beluchting en een stikstofbemesting in de late zomer, na augustus, werken de aantasting in de hand, evenals het belopen van het gazon als er sneeuw op ligt. Door in de nazomer regelmatig te maaien, verticuteren en beluchten krijgt de schimmel minder kans om toe te slaan. Door over het gazon hangende beplanting terug te knippen, kan het gras sneller drogen en heeft de schimmel ook minder voedingsbodem.

Vraag Wat is Rooddraad ?
Antwoord

Onder vochtige omstandigheden onstaan roze plekken in het gazon, vooral later in het jaar, die later wit worden. Vervolgens onstaan er roze zwammen, die afhankelijk van de vochtigheidsgraad glibberig of gedroogd zijn. Door het maaien of lopen over het gazon, worden de schimmelsporen verder verspreid. Rooddraad ontstaat vaak op slecht beluchte en stikstofarme grond. Door het gazon regelmatig te bemesten, beluchten en verticuteren zal de aantasting meestal weer verdwijnen.

Vraag Wat is Sclerotina?
Antwoord

Bij vochtig weer in de nazomer ontstaan goudbruine, ronde vlekjes in het gazon die elk jaar groter worden. Waar het gras dood gaat, nemen wildere grassen het over. Slechte drainage en teveel kalk in de grond bevorderen deze aantasting. Door de drainage te verbeteren, het gazon te beluchten en in voorjaar en zomer te bemesten met een zure meststof voor het gazon, is de aantasting te verhelpen.

Vraag Waarom gebruik je Bloembollenmest ?
Antwoord

Bloembollen worden bemest met een meststof met een laag stikstofgehalte en een hoog kaliumgehalte. Teveel stikstof geeft zacht weefsel en daardoor kunnen de bollen gaan schimmelen. Kalium maakt de bollen juist harder en minder bevattelijk voor rot.

Vraag

Wat is verticuteren ?

Antwoord

Met een speciale verticuteerhark worden dode plantenresten uit het gras gekrabd. Zo wordt voorkomen dat de grasmat op den duur vervilt, waardoor lucht, vocht en voeding maar moeizaam bij de graswortels terechtkomen. Er bestaan ook verticuteermachines, die vaak voor een halve of hele dag gehuurd kunnen worden. Op een gazon met veel mosgroei is het beter om niet in de herfst te verticuteren. Juist in die periode laat het mos zijn sporen los. Deze zouden door te verticuteren alleen maar over de grasmat worden verspreid.

Vraag

Wat is een beluchten en wat is een prikrol ?

Antwoord
Met een prikrol met holle buisjes worden op kleine afstand van elkaar kleine, tot 15 cm diepe gaatjes in de grasmat gemaakt, waardoor voedingsstoffen, lucht en water beter bij de graswortels kunnen komen.
Vraag

Wat is een bodemonderzoekje ?

Antwoord

Een simpel bodemtestje, verkrijgbaar bij elk goed gesorteerd tuincentrum, waarmee de hoeveelheid stikstof, fosfor, kalium en magnesium wordt gemeten, alsmede de zuurgraad van de grond. Vaak gaat de uitslag vergezeld van een bemestingsadvies. Voor normaal tuingebruik is dit voldoende. Wanneer de aanwezigheid van giftige stoffen wordt vermoed is een officieel onderzoek nodig via een daartoe toegerust laboratorium voor bodemonderzoek.

Vraag

Wat betekend zuurgraad of pH-waarde ?

Antwoord

De zuurgraad, ofwel de pH-waarde van de grond geeft aan of we met zure, neutrale of kalkhoudende grond te maken hebben. Neutrale grond heeft een pH-waarde van ongeveer 6,5. Wanner de pH-Waarde hoger ligt dan 6,5 spreken we van kalkhoudende grond. Ligt de pH-waarde lager, dan hebben we met zure grond te maken.

Vraag

Wanneer kan ik het beste bemesten ? 

Antwoord

In het algemeen begint het bemestingsseizoen in het voorjaar en loopt door tot de herfst. Voor de preciese bemesting staat er op deze site een uitgbreide gebruiksaanwijzing met hoeveelheden en tijdstippen.


Vraag

Kan ik Culterra ook voor het gazon gebruiken ?

Antwoord

Culterra is ook een uitstekende gazon meststof die voor een goede wortel ontwikkeling en stevige bladgroei zorgt. In de gebruiksaanwijzing is uitgelegd hoe Culterra het beste op het gezan gebruikt kan worden.

 


Vraag

Hoe verspreid ik Culterra het beste ?

Antwoord

Culterra is door zijn korrelvorm heel goed met de hand te verspreiden. Gebruik daarbij brede bewegingen om een zo egaal mogelijke verspreiding in borders en op het gazon te bereiken, met een bemestingswagentje kan natuurlijk ook.

design by Culterra