nederlands   english
Culterra - organische meststoffen
organische meststoffen voor consumenten
organische meststoffen voor professionals
het bedrijf culterra

Culterra SP 4+3+20 bevat:
4% stikstof (N)
3% fosfaat (P)
20% kalium (K)


Het organisch stofgehalte is minimaal 40%.

Speciale meststof met hoog kalium gehalte. Door dit hoge kalium gehalte met name geschikt voor bloem- en vruchtdragende gewassen. Toepassing in de sierteelt en kwekerij.

 

Als najaarsbemesting op intensief gebruikte sport- en golfterreinen met name op kaliumarme gronden. Hiermee versterkt deze meststof de winterhardheid van sportvelden en golfterreinen.

Culterra 10+4+6

Culterra SP 4+3+20 is verkrijgbaar in verpakkingen van 25, 500 en 1000 kg.

 

Behalve als mini granulaat is Culterra SP 4+3+20 ook beschikbaar als pellet.

Culterra SP Producten
Culterra SP Individueel
Culterra SP 10+4+8+3Mgo
Culterra SP 7+7+7
Culterra SP 7+6+12+4Mgo
Culterra SP 4+20+4
Culterra SP 4+3+20
design by Culterra