Veelgestelde vragen

Wat is het grootste verschil tussen Culterra 10+4+6 en Culterra 7+3+4 ?

Culterra 7+3+4 bevat t.o.v. Culterra 10+4+6 wat minder voedingsstoffen en is daarom uitermate geschikt voor het in goede conditie houden van uw tuin (na bemesting).

Waar staat N+P+K voor ?

Dit staat voor N = stikstof, P = fosfaat en K = Kali. Dit zijn belangrijke voedingselementen voor planten en dienen regelmatig aangevuld te worden.

Wat is het verschil tussen organische meststoffen en kunstmest ?

Organische meststoffen zijn gebasseerd op natuurlijk grondstoffen die naast de Nutrienten (NPK) ook organische stof en micronutriënten bevatten. Hierdoor krijg je een rustige groei van de plant en een verbetering van de bodem.

Wat is Humus ?

Humus is verteerd plantaardig materiaal.

Wat is Sneeuwschimmel ?

Eerst ontstaan kleine, gele plekken, die later bruin worden, doordat het gras afsterft. Bij zacht en vochtig weer in herfst of voorjaar ontstaat een roze-wit schimmelpluis op het gras. Slechte beluchting en een stikstofbemesting in de late zomer, na augustus, werken de aantasting in de hand, evenals het belopen van het gazon als er sneeuw op ligt. Door in de nazomer regelmatig te maaien, verticuteren en beluchten krijgt de schimmel minder kans om toe te slaan. Door over het gazon hangende beplanting terug te knippen, kan het gras sneller drogen en heeft de schimmel ook minder voedingsbodem.

Wat is Rooddraad ?

Onder vochtige omstandigheden ontstaan roze plekken in het gazon, vooral later in het jaar, die later wit worden. Vervolgens ontstaan er roze zwammen, die afhankelijk van de vochtigheidsgraad glibberig of gedroogd zijn. Door het maaien of lopen over het gazon, worden de schimmelsporen verder verspreid. Rooddraad ontstaat vaak op slecht beluchte en stikstofarme grond. Door het gazon regelmatig te bemesten, beluchten en verticuteren zal de aantasting meestal weer verdwijnen.

Kan ik Culterra ook voor het gazon gebruiken ?

Culterra is ook een uitstekende gazon meststof die voor een goede wortel ontwikkeling en stevige bladgroei zorgt. In de gebruiksaanwijzing is uitgelegd hoe Culterra het beste op het gazon gebruikt kan worden.

Wat betekend zuurgraad of pH-waarde ?

De zuurgraad, ofwel de pH-waarde van de grond geeft aan of we met zure, neutrale of kalkhoudende grond te maken hebben. Neutrale grond heeft een pH-waarde van ongeveer 6,5. Wanner de pH-Waarde hoger ligt dan 6,5 spreken we van kalkhoudende grond. Ligt de pH-waarde lager, dan hebben we met zure grond te maken.

Is Culterra geschikt voor consumptie ?

Culterra meststoffen zijn NIET bestemd en geschikt voor menselijke en dierlijke consumptie.

Hoe verspreid ik Culterra het beste ?

Culterra is door zijn korrelvorm heel goed met de hand te verspreiden. Gebruik daarbij brede bewegingen om een zo egaal mogelijke verspreiding in borders en op het gazon te bereiken, met een bemestingswagentje kan natuurlijk ook.

Wat is verticuteren ?

Met een speciale verticuteerhark worden dode plantenresten uit het gras gekrabd. Zo wordt voorkomen dat de grasmat op den duur vervilt, waardoor lucht, vocht en voeding maar moeizaam bij de graswortels terechtkomen. Er bestaan ook verticuteermachines, die vaak voor een halve of hele dag gehuurd kunnen worden. Op een gazon met veel mos groei is het beter om niet in de herfst te verticuteren. Juist in die periode laat het mos zijn sporen los. Deze zouden door te verticuteren alleen maar over de grasmat worden verspreid.

Wanneer kan ik het beste bemesten ?

In het algemeen begint het bemestingsseizoen in het voorjaar en loopt door tot de herfst. Voor de precisie bemesting staat er op deze site een uitgebreide gebruiksaanwijzing met hoeveelheden en tijdstippen.

Wat is Sclerotina ?

Bij vochtig weer in de nazomer ontstaan goudbruine, ronde vlekjes in het gazon die elk jaar groter worden. Waar het gras dood gaat, nemen wildere grassen het over. Slechte drainage en teveel kalk in de grond bevorderen deze aantasting. Door de drainage te verbeteren, het gazon te beluchten en in voorjaar en zomer te bemesten met een zure meststof voor het gazon, is de aantasting te verhelpen.

Waarom gebruik je Bloembollenmest ?

Bloembollen worden bemest met een meststof met een laag stikstofgehalte en een hoog kaliumgehalte. Teveel stikstof geeft zacht weefsel en daardoor kunnen de bollen gaan schimmelen. Kalium maakt de bollen juist harder en minder bevattelijk voor rot. De Organische meststoffen van Culterra zijn ook zeer geschikt om bloembollen mee te bemesten.

Hoe lang kan ik Culterra bewaren ?

Indien droog en schoon opgeslagen zijn de Culterra meststoffen meerdere seizoenen te bewaren.

Wat is beluchten en wat is een prikrol ?

Met een prikrol met holle buisjes worden op kleine afstand van elkaar kleine, tot 15 cm diepe gaatjes in de grasmat gemaakt, waardoor voedingsstoffen, lucht en water beter bij de graswortels kunnen komen.

Waar worden de Culterra meststoffen geproduceerd ?

De moderne volledig geautomatiseerde fabrieken van Culterra staan in de mooie Friese stad Workum en in het Gochsheim in zuid Duitsland.